Veranderen door verbinden

De veranderingen waar Noord Holland voorstaat, zijn groot. We staan voor grote veranderingen op het gebied van energieopwekking, voedselproductie en maken van  spullen. Dat geeft energie en een boost aan de economie. En grote veranderingen kunnen spannend zijn, en leiden tot angst. Om dat in goede banen te  leiden moet je twee dingen doen: begrijpen hoe transities werken en samenwerken. D66 kan dat als middenpartij als geen ander.

Ik werk al jaren met ondernemers die transities aanjagen en begrijp wat zij nodig hebben om vooruit te kunnen. Tegelijkertijd weet ik ook wanneer de politiek moet ingrijpen of juist even weg moet blijven. Dat spel, van de energie van de ondernemers en de goede begeleiding van de politiek kan er voor zorgen dat de verandering plaats vindt en zo soepel mogelijk verloopt.

Samenwerken is nodig om iedereen mee te krijgen. Want dat is uiteindelijk de bedoeling. Alle burgers, boeren, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ondernemers, internationale bedrijven, iedereen doet mee.

Dat betekent luisteren, samenwerken en verbinden. Verbinden is wat mij betreft het sleutelwoord voor de grote verandering waar we voor staan.

Mensen herkennen mijn liefde voor Noord Holland, voor de stad én het platteland.  Collega’s weten mijn passie voor verandering en verbinding. Als bouwer mocht ik al veel duurzame projecten opzetten en professionaliseren. Het is tijd deze kennis naar de politiek te brengen.